Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal

1. Dispoziții generale


Prezenta politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal și măsurile de securitate a datelor cu caracter personal de către Eat&Fit (denumit în continuare "Operatorul").


Principalul obiectiv și condiție a activității operatorului este respectarea drepturilor și libertăților omului și ale cetățeanului în prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv protecția dreptului la viață privată, a secretelor personale și de familie.

Această politică de prelucrare a datelor cu caracter personal a operatorului (denumită în continuare "politica") se aplică tuturor informațiilor pe care operatorul le poate obține despre vizitatorii site-ului https://eat-and-fit.md.

2. Concepte de bază utilizate în cadrul politicii


Prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal - prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul tehnologiei informatice;

Blocarea datelor cu caracter personal - suspendarea temporară a prelucrării datelor cu caracter personal (cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru clarificarea datelor cu caracter personal);

Site web înseamnă un ansamblu de materiale grafice și informaționale, precum și programe de calculator și baze de date, puse la dispoziție pe internet la adresa de rețea https://eat-and-fit.md;

Sistem informatic de date cu caracter personal - un set de date cu caracter personal conținute în baze de date de date cu caracter personal, precum și tehnologii informaționale și mijloace tehnice care asigură prelucrarea acestora;

Depersonalizarea datelor cu caracter personal - acțiuni în urma cărora este imposibil de determinat, fără utilizarea de informații suplimentare, dacă datele cu caracter personal aparțin unui anumit utilizator sau unui alt subiect al datelor cu caracter personal;

Prelucrarea datelor cu caracter personal - orice acțiune (operațiune) sau un set de acțiuni (operațiuni), efectuate cu sau fără utilizarea automatizării cu date cu caracter personal, inclusiv colectarea, înregistrarea, sistematizarea, acumularea, stocarea, clarificarea (actualizarea, modificarea), extragerea, utilizarea, transferul (distribuirea, furnizarea, accesul), anonimizarea, blocarea, eliminarea, distrugerea datelor cu caracter personal;

Operator - un organism de stat, o autoritate municipală, o entitate juridică sau o persoană fizică, independent sau împreună cu alte persoane care organizează și (sau) efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și stabilește scopul prelucrării datelor cu caracter personal, compoziția datelor cu caracter personal care urmează să fie prelucrate, acțiunile (operațiunile) efectuate cu datele cu caracter personal;

Date cu caracter personal - orice informație legată, direct sau indirect, de un anumit utilizator sau de un utilizator definibil al site-ului https://eat-and-fit.md;

Utilizator - orice vizitator al site-ului https://eat-and-fit.md;

Furnizarea de date cu caracter personal - acțiuni care vizează dezvăluirea de date cu caracter personal unei anumite persoane sau unui anumit cerc de persoane;

Difuzarea datelor cu caracter personal - orice acțiune care vizează dezvăluirea datelor cu caracter personal către un număr nelimitat de persoane (transfer de date cu caracter personal) sau familiarizarea cu datele cu caracter personal către un număr nelimitat de persoane, inclusiv publicarea datelor cu caracter personal în mass-media, plasarea în rețelele de informații și telecomunicații sau furnizarea accesului la datele cu caracter personal în orice alt mod;

Transferul transfrontalier de date cu caracter personal - transferul de date cu caracter personal pe teritoriul unui stat străin către o autoritate a unui stat străin, o persoană fizică străină sau o persoană juridică străină;

Distrugerea datelor cu caracter personal - orice acțiune în urma căreia datele cu caracter personal sunt distruse iremediabil, cu imposibilitatea de a restabili ulterior conținutul datelor cu caracter personal în sistemul informatic de date cu caracter personal și (sau) în urma căreia sunt distruse suporturile materiale ale datelor cu caracter personal.

3. Operatorul poate prelucra următoarele date cu caracter personal privind utilizatorul


Nume, prenume, patronimic;

Adresa de e-mail;

Numere de telefon;

Anul, luna, data și locul nașterii;

De asemenea, site-ul web colectează și prelucrează date impersonale despre vizitatori (inclusiv cookie-uri) prin intermediul serviciilor de statistică pe internet (Yandex Metrika și Google Analytics etc.).

Datele menționate mai sus în continuare în textul prezentei politici sunt combinate cu termenul general de date cu caracter personal.

4. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal ale Utilizatorului este de a informa Utilizatorul prin trimiterea de e-mailuri; de a oferi Utilizatorului acces la serviciile, informațiile și/sau materialele conținute pe site.
Operatorul are, de asemenea, dreptul de a trimite utilizatorului notificări cu privire la produse și servicii noi, oferte speciale și diferite evenimente. Utilizatorul poate refuza oricând să mai primească mesaje de informare, trimițând un e-mail la adresa info@eat.and.fit.md cu mențiunea "Dezabonare de la notificări despre produse și servicii noi și oferte speciale".
  1. Datele anonime ale utilizatorului colectate prin intermediul serviciilor de statistică pe internet sunt utilizate pentru a colecta informații despre activitățile utilizatorului pe site-ul web și pentru a îmbunătăți calitatea site-ului web și a conținutului acestuia.
5. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorului numai în cazul în care Utilizatorul completează și/sau trimite singur datele cu caracter personal prin intermediul formularelor speciale aflate pe site-ul https://eat-and-fit.md. Prin completarea formularelor relevante și/sau prin trimiterea datelor sale personale către operator, utilizatorul își exprimă consimțământul cu privire la această politică.
Operatorul prelucrează datele anonime despre utilizator dacă setările browserului utilizatorului permit acest lucru (sunt activate salvarea de cookie-uri și utilizarea tehnologiei JavaScript).
6. Procedura de colectare, stocare, transfer și alte prelucrări de date cu caracter personal

Securitatea datelor cu caracter personal, care sunt prelucrate de către operator, este asigurată prin implementarea măsurilor legale, organizatorice și tehnice, necesare pentru îndeplinirea integrală a cerințelor legislației în vigoare în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Operatorul asigură siguranța datelor cu caracter personal și ia toate măsurile posibile care exclud accesul la datele cu caracter personal de către persoane neautorizate.
Datele cu caracter personal ale utilizatorului nu vor fi dezvăluite în niciun caz unor terțe părți, cu excepția cazurilor legate de executarea legislației în vigoare.
În cazul identificării unor inexactități în datele cu caracter personal, utilizatorul le poate actualiza singur, trimițând o notificare la adresa de e-mail a operatorului info@eat.and.fit.md cu mențiunea "Actualizarea datelor cu caracter personal".
  1. Perioada de timp pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este nelimitată. Utilizatorul își poate retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, trimițând Operatorului o notificare prin e-mail la adresa de e-mail a Operatorului info@eat.and.fit.md cu mențiunea "Retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal".
7. Dispoziții finale

Utilizatorul poate obține orice clarificare a întrebărilor de interes cu privire la prelucrarea datelor sale personale contactând Operatorul prin e-mail la adresa info@eat.and.fit.md.
Acest document va reflecta orice modificare a politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal a operatorului. Politica este valabilă pe termen nelimitat până când este înlocuită cu o nouă versiune.

Versiunea actuală a politicii este disponibilă gratuit pe internet la adresa https://eat-and-fit.md/ro/policy.

8. Date juridice

SRL "EAT&FIT
cod fiscal: 1015600043383
Adresa juridică: strada A. Russo, ap. 133, 63/4, trada A. Russo, 63/4 ap. 133, Chișinău, Moldova
Made on
Tilda